สินค้า ระบบที่เรามีความเชี่ยวชาญและยินดีให้บริการ
เราคือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ดังนี้: -
ระบบเสียงและโสตทัศน์
          เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาทิเช่นระบบเสียงสำหรับห้องประชุมทุกประเภทหอประชุมเวทีการแสดง โรงละครสวนสนุกศูนย์ฝึกอบรมโรงแรมสปาศูนย์สุขภาพและระบบเสียงเพื่อความบันเทิงในบ้านท่าน
ระบบอคูสติก
          ทั้งนี้เพื่อให้ได้สภาพของห้องหรือสถานที่เป็นตามมาตรฐานอคูสติคที่เหมาะกับลักษณะการใช้งาน ของสถานที่นั้นๆซึ่งสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ขั้นออกแบบก่อนการก่อสร้างหรือตบแต่งไปจนถึง การ ปรับปรุง แก้ไขสภาพ อคูสติกเดิมที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ระบบประชุมทางไกล ภาพและเสียง
          เพื่อให้โลกแห่งการติดต่อสื่อสาร  ย่นระยะทางที่อยู่คนละมุมโลก  ให้เสมือนหนึ่งนั่งประชุมบนโต๊ะเดียวกัน
ระบบภาพและสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ
          อาทิเช่นการนำเสนอภาพคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องฉายภาพชนิดต่างๆ  การจัดการกับสัญญาณภาพเพื่อ การนำเสนอสื่ออย่างมืออาชีพ ระบบจอ LED ขนาดยักษ์ ระบบภาพเพื่อการศึกษาและความบันเทิง เช่น พิพิธภัณฑ์มัลติมีเดีย ระบบภาพเพื่อการตัดสินใจเช่น ห้อง War Room Control Room
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
          สำหรับห้องประชุมที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเปลี่ยนการใช้งานระบบแสง เสียงภาพ ที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนให้ง่ายดายเพียงสัมผัสหน้าจอ หรือห้องที่ใช้งานเอนกประสงค์ เช่น ฟังก์ชั่นรูม หรือบอลล์รูมในโรงแรม พิพิธภัณฑ์ มัลติมีเดีย ที่ต้องการความแม่นยำอย่างสูงในการสั่งการ
ระบบเครือข่าย เอวี คอมพิวเตอร์
          ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเสียงภาพหรือระบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Digital Signage
ระบบแสง
          ระบบแสงเวที ระบบควบคุมแสง และหลอดพิเศษ เช่น LED เพื่อการประหยัดพลังงานและการตบแต่งด้วยแสง
          เหล่านี้ เป็นเพียงบางส่วนของสถานที่ที่เรามีความชำนาญในระบบที่เราจัดจำหน่ายและให้บริการ ซึ่งเราเชื่อว่า หนึ่งระบบที่ท่านกำลังมองหาเพื่อจัดทำหรือปรับปรุงอยู่นั้น ตรงกับตัวอย่างระบบ-สถานที่ที่เราให้บริการอย่างแน่นอน
บริการออกแบบและให้คำปรึกษาเพื่อการจัดหา จัดทำ หรือแก้ปัญหาระบบเสียง แสง ภาพ สื่อมัลติมีเดีย
สำหรับสถานที่ของท่าน
          บริษัทฯจะศึกษาความต้องการตลอดจนปัญหาของท่านและจะนำเสนอระบบหรือแนวทางแก้ไขให้กับท่าน  รวมไปจนถึงการอำนวยการให้ท่านสามารถจัดหาผู้รับเหมาที่จะจัดหาสินค้า  อุปกรณ์และติดตั้งระบบและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ท่านประสบอยู่  หรือท่านอาจจัดบุคลากรของท่านเอง ดำเนินการจัดหาระบบตามที่บริษัทฯได้ออกแบบและให้คำปรึกษา  ก็เป็นทางเลือกที่สามารถทำได้ เช่นกัน
จัดจำหน่ายอุปกรณ์และบริการติดตั้ง
จำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการหลังการขาย อุปกรณ์แสง เสียง ภาพ แบรนด์ชั้นนำของโลก ทุกยี่ห้อ อาทิ
อุปกรณ์ระบบเสียง YAMAHA  EV  TOA  JBL  BOSE  SOUNDTUBE  SOUNDCRAFT  RCF 
MIDAS  SHURE  BOSCH  NEXO  AXIS 
อุปกรณ์ระบบภาพ NEC  PANASONIC  SANYO  SAMSUNG  POLYCOM 
SONY  EXTRON 
อุปกรณ์ระบบแสง CRESTRON  I-LIGHT  ZERO88  LITEPUTER  MARTIN  SELECON  PR 
อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ CRESTRON 
อุปกรณ์ระบบ IT CISCO  DELL  LENOVO 
ให้บริการบำรุงรักษาระบบเชิงป้องกัน
          เพื่อให้ท่านใช้งานระบบเสียงภาพฯลฯที่กล่าวข้างต้นได้อย่างคุ้มค่าการลงทุนที่สุด  มีอัตราการชำ รุดเสียหายต่อชั่วโมงการใช้งานต่ำ  และยืดอายุการใช้งานของระบบให้ยาวนานที่สุด  บริษัทฯสามารถให้บริการบำรุงรักษาระบบเชิงป้องกันกับท่านเป็นรายปีได้  ซึ่งการบริการลักษณะนี้ จะช่วยปกป้องอุปกรณ์ของท่านจากการขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีซึ่งมักเป็นสาเหตุหลักของการชำรุดบกพร่องก่อนเวลาอันสมควรบริษัทฯสามารถให้บริการท่าน ได้แม้ว่าระบบที่ท่านมีอยู่นั้นจะไม่ได้ถูกติดตั้ง โดยบริษัทฯก็ตาม